Wednesday, 14 January 2015

Baladă Sfântului Soare


Dumnezeiască şi-nfricoşată minune privirii,

Gândului spaimă privindu-l de-aproape,

Fântână şi moară a vieţilor noastre terestre,

Bunic şi părinte cuminte-al planetelor toate…

De-un milion de ori ca Pământul mai mare,

Grade cinci mii deasupra, zeci de milioane-n

Adâncuri şi taine nespuse gândirii vreodată.

În frâu nevăzut ţine Gigantul nouă planete.

Toate în el pot să-ncapă. Mercur? De mazăre

Bob. Venus? Cartoful fierbinte. Mărgică

Albastră-Pămăntul; Jupiter şi Saturn?

Nişte pepeni necopţi în grădina lui Helios.

Uranus, Neptun şi cu Pluto? – copiii nevârstnici

Ai Soarelui sunt, mistuiţi de dorul Părintelui

Dătător de căldură, lumină şi viaţă.

Trece-uneori o cometă, cerescul cuptor

Controlând-vizitând: „-Ce faci? Cum o duci?”

Şi-n urmă-i îşi lasă pe milioane de leghe

De cosmos apă şi gaze prăfoase în vântul solar.

Aproape spre Soare, din bulgărul negru

Al cometelor, gheizere de-apă ţâşnesc ca

Din stropitoarea unui puştan ce se joacă

Udând în grădină. Şi cosmice pulberi îşi lasă.

De unde-şi adună cometele apa ce-acum o

Revarsă cu colburi şi gaze şi apă-ndestul?î

Toate sunt semne că Helios e tânăr şi vesel.

Soare, Sfânt Soare, Luminătorul cel mare,

Fulger de aur când răsare-nspre munţi,

Măreţ prinţ când se scoală din apele mării.

La tine privesc făpturile toate şi omul

Din ale nopţii tenebre ieşind înspre zori.

Frunzele freamătă, imnuri de dragoste ţie

Nălţând. De milenii puternic…divină minune,

De-aproape fatală, genune mortală de foc

Cu arce de gaze firbinţi în zbucium atomic,

Neostoit, de pe când Ziditorul poruncă dădu:

„Să fie lumină. Şi fost-au pe dată lumină.

Şi fost-au şi seară şi noapte şi zi-n Univers.”

Mare eşti, Doamne, măreţ Creator de Om

Şi de mări şi de munţi, de firul de iarbă,

De Soarele-acesta, clocotind în termonucleare

Reacţii, izvor de căldură, lumină. Slavă şi

Laudă veşnică Ţie, Atotputernice Doamne,

Din cele zidite, a Ta măreţie vedem, Meşter

Al rotitoarelor stele! Cuvinte destule nu sunt

În graiuri pe lume spre lauda minunilor Tale.


De Vasile GĂUREAN


via http://bit.ly/1IvTHJJ

No comments:

Post a Comment